Trang chủ » Du lịch nước ngoài » Du lịch Trung Quốc »

Du lịch Trung Quốc

9,500,000đ

Thời gian:
5 Ngày 4 đêm
Khởi hành

T01/2020: 01, 03, 08, 31:         9.500K

T02/2020: 07, 12, 14, 21:         9.500K

T03/2020: 04,06,13,18,20,27:11.490K

T04/2020: 01,03,10,15,17,24:11.490K

T05/2020: 29/4, 01/05:           11.990K

T05/2020: 08,15,20,22,29:     11.490K

T06/2020: 3,5,10,12,17,19,24,26: 11.990K

T07/2020: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31: 11.990K

Số chỗ:

0