Trang chủ » Du lịch nước ngoài » Du Lịch Singapore »

Du Lịch Singapore

9,600,000đ

Thời gian:
4 Ngày 3 đêm
Khởi hành
Tháng 08: 29/08  
Tháng 09: 19,21,28/09  
Tháng 10: 12,26/10 
Tháng 11: 21/11  
Tháng 12: 7/12 
Noel/tết DL 23,28,31/12
4/2 ( tức 30 tết al)

Số chỗ:

45

10,990,000đ

Thời gian:
4 Ngày 3 đêm
Khởi hành
23/5/2019
01, 13, 22, 27, 29/6/2019
06, 11, 20, 27/7/2019
10, 31/8/2019

Số chỗ:

55

11,990,000đ

Thời gian:
6 Ngày 5 đêm
Khởi hành

NGÀY KHỞI HÀNH: 

Số chỗ:

24