Trang chủ » Du lịch nước ngoài » Du Lịch Nga »

Du Lịch Nga

49,900,000đ

Thời gian:
10 Ngày 9 đêm
Khởi hành

T06/2020: 05, 19 24, 26:  52.900.000 VNĐ

T07/2020: 08, 17, 22, 24: 52.900.000 VNĐ

T08/2020: 07, 14:             52.900.000 VNĐ

T09/2020: 18, 23, 25:       52.900.000 VNĐ

T10/2020: 02 07:              49.900.000 VNĐ

Số chỗ:

40