Trang chủ » Du lịch nước ngoài » Du Lịch Đài Loan »

Du Lịch Đài Loan

9,990,000đ

Thời gian:
5 Ngày 4 đêm
Khởi hành

T 11/2019: 20, 22, 23, 30: 9,990K

T 12/2019: 4,7,14,18,25,28: 9,990K

                  21: 10,990K BAY VNA

                  28: 12,990K BAY VNA
-------------------------------------------------

T 01/2020: 10: 11,500K BAY CI

                   25, 27: 14,990K VJ

                   26: 15,990K BAY VJ

T 02/2020:1,5,8,12: 12,990K VJ

                 19, 26: 15,990K VNA

                 19,21,22: 10,990K VJ

                 26,28,29: 10,990K VJ

T 03/2020: 4, 06, 7,11,13, 14: 10,990K VJ

                 18,20,21,25,27,28: 10,990K VJ

T 04/2020: 01: 12,990K BAY VIETJET

                  03: 11,990K BAY VIETJET

                  8,10,11,15,17,18,22: 10,990K VJ

                  29: 14,990K BAY VIETJET

 

 

 

Số chỗ:

35