TOUR TRUNG HOA

TOUR TRUNG HOA

Kéo xuống dưới cuối chương trình
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
16.990.000 VNĐ 16.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietnam Airline
12.900.000 VNĐ 12.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình
7 ngày 6 đêm/span>
Vietnam Airline
17.500.000 VNĐ 16.400.000 VNĐ
25/3, 1/4, 10, 17, 24/06, 16, 23/09
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietnam Airline
11,700,000 VNĐ 10,700,000 VNĐ
Khởi hành từ T1-T2/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietjet Air bay thẳng, Ô tô, Sử dụng hộ chiếu
13.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ
Bắt đầu khởi hành hàng tuần từ đầu Tháng 3/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietjet Air + Ô tô ( sử dụng hộ chiếu )
12.490.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ
21/02; 13/03/2020
5 Ngày/4 đêm/span>
China Airway
16.990.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ
10/12/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
11.300.000 VNĐ 9.300.000 VNĐ
01, 03, 08, 31/01/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietjet Air
11.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ