TOUR NỘI ĐỊA

2/8/2020
4 ngày 3 đêm/span>
Vietnam airline
5.590.000 VNĐ 5.290.000 VNĐ
19,26/7, 02/08/2020
3 Ngày 2 đêm/span>
Bamboo Airway
4.590.000 VNĐ 4.390.000 VNĐ
04, 06, 11, 13, 18, 20, 27/6/2020
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air, Ô tô 35 chỗ
4,.600.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ
theo yêu cầu
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Máy bay, Ô tô
8.090.000 VNĐ 6.790.000 VNĐ
26/7, 13/9; 20/9; 27/9, 9/8; 16/8
4 ngày 3 đêm/span>
Vietnam Airline
6.990.000 VNĐ Call để biết thêm
Liên hệ chi tiết
6 ngày 5 đêm/span>
Ô tô
5.800.000 VNĐ 5.190.000 VNĐ
Vui lòng liên hệ
3 ngày 2 đêm/span>
Ô tô
2,560,000 VNĐ Khách đoàn liên hệ trực tiếp
04, 06, 11, 13, 18, 20, 27/6/2020
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air, Ô tô 35 chỗ
4,.600.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ
theo yêu cầu
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Máy bay, Ô tô
8.090.000 VNĐ 6.790.000 VNĐ
25/3, 1/4, 10, 17, 24/06, 16, 23/09
4 Ngày 3 đêm/span>
Máy bay
5.590.000 VNĐ liên hệ 0981164444
Call để biết thêm chi tiết
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Jestar Airline
Call để biết thêm chi tiết Call để biết thêm chi tiết
19, 24, 31/7, 08, 15/8
2 ngày 1 đêm/span>
Ô tô và tầu biển
3.200.000 VNĐ 2.790.000 VNĐ
Thứ 6 và thứ 7 hàng tuần
2 ngày 1 đêm/span>
Ô tô
1.790.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ
Các ngày trong tuần
3 ngày/2 đêm/span>
Ô tô
Liên hệ
19, 24, 31/7, 08, 15/8
2 ngày 1 đêm/span>
Ô tô và tầu biển
3.200.000 VNĐ 2.790.000 VNĐ
Thứ 6 và thứ 7 hàng tuần
5 Ngày 4 Đêm/span>
Vietnam Airline
7.790.000 VNĐ 7.590.000 VNĐ
Liên hệ để biết thông tin cho khách đoàn
4 Ngày 3 đêm/span>
Máy bay
Liên hệ để biết thông tin cho khách đoàn Liên hệ để biết thông tin cho khách đoàn
Liên hệ chi tiết
6 ngày 5 đêm/span>
Ô tô
5.800.000 VNĐ 5.190.000 VNĐ
02/08/2020
4 ngày 3 đêm/span>
Vietnam airline, Ô tô
5.590.000 VNĐ 5.290.000 VNĐ
2/8/2020
4 ngày 3 đêm/span>
Vietnam airline
5.590.000 VNĐ 5.290.000 VNĐ
1, 8/7.15/7, 22/7 - 29/7, 5/8, 12/8 - 19/8, 26/8, 2/9 - 9, 16, 23, 30/9. - 7, 14, 21, 28/10 - 4, 11, 18, 25/11 - 2, 9, 16, 23/12
4 Ngày 3 đêm/span>
Vietjet Air
7.890.000 VNĐ 6,690,000 VNĐ
16/7; 23/7; 30/7
3 ngày 2 đêm/span>
Bamboo Airways
6.190.000 VNĐ 5.690.000 VNĐ
19,26/7, 02/08/2020
3 Ngày 2 đêm/span>
Bamboo Airway
4.590.000 VNĐ 4.390.000 VNĐ
16/7; 23/7; 30/7
3 ngày 2 đêm/span>
Bamboo Airways
6.190.000 VNĐ 5.690.000 VNĐ
08, 15/08/2020
4 ngày 3 đêm/span>
Vietjet Air
6.5990.000 VNĐ 5.990.000 VNĐ
08, 15/08/2020
4 ngày 3 đêm/span>
Vietjet Air
7.900.000 VNĐ 5.990.000 VNĐ
25/3, 1/4, 10, 17, 24/06, 16, 23/09
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Tàu hỏa , Ôtô
5.500.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ
theo yêu cầu
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Máy bay, Ô tô
8.090.000 VNĐ 6.790.000 VNĐ
26/7; 9/8; 16/8; 13/9; 20/9; 27/9/ 2020
3 ngày 2 đêm/span>
Vietjet Air
5.290.000 VNĐ 3.890.000 VNĐ
Thứ 6 và thứ 7 hàng tuần
5 Ngày 4 Đêm/span>
Vietnam Airline
7.790.000 VNĐ 7.590.000 VNĐ
26/7, 13/9; 20/9; 27/9, 9/8; 16/8
4 ngày 3 đêm/span>
Vietnam Airline
6.990.000 VNĐ Call để biết thêm
Vui lòng liên hệ
3 ngày 2 đêm/span>
Ô tô
2.900.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ
Vui lòng liên hệ
3 ngày/2 đêm/span>
Ôtô
2.150.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ
Các ngày thứ 6 cuối tuần
3 ngày 2 đêm/span>
Ô tô 30 chỗ
Call để biết thêm chi tiết Call để biết thêm chi tiết
Các ngày khách hàng yêu cầu cụ thể
4 ngày 3 đêm/span>
Ôtô
3.800.000 VNĐ 3.400.000 VNĐ
Liên hệ chi tiết
6 ngày 5 đêm/span>
Ô tô
5.800.000 VNĐ 5.190.000 VNĐ
Các ngày cuối tuần
3 ngày 2 đêm/span>
Ô tô
1.900.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ
Liên hệ chi tiết
6 ngày 5 đêm/span>
Ô tô
5.800.000 VNĐ 5.190.000 VNĐ
25/3, 1/4, 10, 17, 24/06, 16, 23/09
3 ngày/2 đêm/span>
Ô tô
5.500.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ
Các ngày cuối tuần
2 ngày 1 đêm/span>
Ô tô
1.900.000 VNĐ 1.550.000 vNĐ
1, 8/7.15/7, 22/7 - 29/7, 5/8, 12/8 - 19/8, 26/8, 2/9 - 9, 16, 23, 30/9. - 7, 14, 21, 28/10 - 4, 11, 18, 25/11 - 2, 9, 16, 23/12
4 Ngày 3 đêm/span>
Vietjet Air
7.890.000 VNĐ 6,690,000 VNĐ
07, 14, 28/03
4 Ngày 3 đêm/span>
Vietnam Airline
10.500.000 VNĐ 9.100.000 VNĐ
1, 8/7.15/7, 22/7 - 29/7, 5/8, 12/8 - 19/8, 26/8, 2/9 - 9, 16, 23, 30/9. - 7, 14, 21, 28/10 - 4, 11, 18, 25/11 - 2, 9, 16, 23/12
4 Ngày 3 đêm/span>
Vietjet Air
7.890.000 VNĐ 6,690,000 VNĐ
07, 14, 28/03
4 Ngày 3 đêm/span>
Vietnam Airline
10.500.000 VNĐ 9.100.000 VNĐ
Các ngày thứ 6 cuối tuần
3 ngày 2 đêm/span>
Ô tô 30 chỗ
Call để biết thêm chi tiết Call để biết thêm chi tiết
25/3, 1/4, 10, 17, 24/06, 16, 23/09
3 ngày/2 đêm/span>
Ô tô
5.500.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ
Liên hệ chi tiết
6 ngày 5 đêm/span>
Ô tô
5.800.000 VNĐ 5.190.000 VNĐ
Các ngày cuối tuần
3 ngày 2 đêm/span>
Ô tô
1.900.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ
02/08/2020
4 ngày 3 đêm/span>
Vietnam airline, Ô tô
5.590.000 VNĐ 5.290.000 VNĐ
2/8/2020
4 ngày 3 đêm/span>
Vietnam airline
5.590.000 VNĐ 5.290.000 VNĐ
19,26/7, 02/08/2020
3 Ngày 2 đêm/span>
Bamboo Airway
4.590.000 VNĐ 4.390.000 VNĐ