TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ

Kéo xuống dưới cuối chương trình
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
16.990.000 VNĐ 16.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietnam Airline
12.900.000 VNĐ 12.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình
7 ngày 6 đêm/span>
Vietnam Airline
17.500.000 VNĐ 16.400.000 VNĐ
25/3, 1/4, 10, 17, 24/06, 16, 23/09
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietnam Airline
11,700,000 VNĐ 10,700,000 VNĐ
01, 03, 08, 31/01/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietjet Air
11.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietjet Air
29.990.000 VNĐ 26.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
32.900.000 VNĐ 30.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
32.900.000 VNĐ 30.900.000 VNĐ
25/01/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
37.900.000 VNĐ 35.900.000 VNĐ
05/04/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
38.900.000 VNĐ 37.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Jin Air/ Jeju Air
14.500.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ
25/01 và 26/01/2020 Tức M1 và M2 Tết Nguyên Đán
5 Ngày/4 đêm/span>
Hàng không Tway 3*
19.500.000 VNĐ 16.500.000 VNĐ
5.,19, 24, 26/6 – 5, 17, 22, 24/7, 7, 14/8; 18,23, 25/9; 2, 7/10
10 Ngày/09 đêm/span>
Vietnam Airline
52.990.000 VNĐ 47.900.000 VNĐ
05, 19 24, 26/06/2020
10 Ngày/09 đêm/span>
Vietnam Airline
54.990.000 VNĐ 49.990.000 VNĐ
28/12/2019
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air
12.990.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ
21.12.2019
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
13.990.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ
07/12/2019
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Silka Airline
11.900.000 VNĐ 9.600.000 VNĐ
Kéo xuống dưới chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Thai Airasia FD
6.490.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietjet Air
6.990.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ
29/12/2019
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Thai Airway
8.990.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ
10/01/2020
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietnam Airline
6.990.000 VNĐ 6.890.000 VNĐ
21.12.2019
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietnam Airline
6.990.000 VNĐ
04/12/2019
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietjet Air
11.990.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ
21.12.2019
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
13.990.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ
Ngày khởi hành dự kiến: 29/03; 01,05,08/4/2020
9 ngày/8 đêm/span>
Bamboo Airway
41.000.000 VNĐ 39.990.000 VNĐ
Ngày khởi hành dự kiến: 29/03; 05/04/2020
5 Ngày/4 đêm/span>
Bamboo Airway
32.990.000 VNĐ 29.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
10 Ngày/09 đêm/span>
Emirates Airline
59.900.000 VNĐ 55.900.000 VNĐ
Lịch khởi hành kéo xuống bên dưới
10 Ngày/09 đêm/span>
Qatar Airway
57.900.000 VNĐ 54.900.000 VNĐ
10/04 – 15/04 – 25/04 – 08/05 – 20/05
10 Ngày/09 đêm/span>
Eva Air
110.900.000 VNĐ 104.900.000 VNĐ
29/3, 03/04, 25/4, 26/4, 15/5, 30/5, 05/06, 12/6
10 Ngày/09 đêm/span>
Cathay Pacific Airline
64.900.000 VNĐ 63.500.000 VNĐ
10/12/2019
Trong ngày/span>
Vietnam Airline - Ô tô
14.990.000 VNĐ 14.990.000 VNĐ
07/12/2019
Trong ngày/span>
Vietnam Airline
13.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
16.990.000 VNĐ 16.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietnam Airline
12.900.000 VNĐ 12.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình
7 ngày 6 đêm/span>
Vietnam Airline
17.500.000 VNĐ 16.400.000 VNĐ
25/3, 1/4, 10, 17, 24/06, 16, 23/09
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietnam Airline
11,700,000 VNĐ 10,700,000 VNĐ
Khởi hành từ T1-T2/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietjet Air bay thẳng, Ô tô, Sử dụng hộ chiếu
13.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ
Bắt đầu khởi hành hàng tuần từ đầu Tháng 3/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietjet Air + Ô tô ( sử dụng hộ chiếu )
12.490.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ
19/02/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Hàng không Emirate 5*
23.900.000 VNĐ 22.900.000 VNĐ
25/01/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Hàng không Emirate 5*
31.900.000 VNĐ 30.900.000 VNĐ
14/12/2019
6 Ngày/5 đêm/span>
Hàng không Emirate 5*
23.900.000 VNĐ 22.500.000 VNĐ
10, 17,  08, 14, 21/05
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air
12,990.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air
12.590.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air
12.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air
12.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ