NOEL & NEW YEAR 2020

NOEL & NEW YEAR 2020

Kéo xuống dưới cuối chương trình
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
16.990.000 VNĐ 16.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietnam Airline
12.900.000 VNĐ 12.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietnam Airline
11,700,000 VNĐ 10,700,000 VNĐ
Kéo xuống dưới chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Thai Airasia FD
6.490.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ
Kéo xuống dưới chương trình tour
5 Ngày/4 đêm/span>
Vietjet Air
6.990.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình
9 ngày/8 đêm/span>
Turkish Airlines
32.990.000 VNĐ 29.690.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air
12.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ
Kéo xuống dưới cuối chương trình tour
04 Ngày/ 03 đêm/span>
Vietjet Air
12.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ
25/01 và 26/01/2020 Tức M1 và M2 Tết Nguyên Đán
5 Ngày/4 đêm/span>
Hàng không Tway 3*
19.500.000 VNĐ 16.500.000 VNĐ
19/02/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Hàng không Emirate 5*
23.900.000 VNĐ 22.900.000 VNĐ
21/02; 13/03/2020
5 Ngày/4 đêm/span>
China Airway
16.990.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ
10/12/2020
6 Ngày/5 đêm/span>
Vietnam Airline
11.300.000 VNĐ 9.300.000 VNĐ